About Us

We believe that food is the basis of life & we are what we eat. Dzine’s projects are aiming to provide the food experiences to our customers not only with physical needs, but also emotionally lift them up, giving them a moment in time to recharge, to savour life.

Chúng tôi tin rằng thực phẩm là nền tảng của cuộc sống và chúng ta là những gì chúng ta ăn hằng ngày. Các dự án của Dzine luôn hướng tới mục tiêu cung cấp trải nghiệm ẩm thực cho khách hàng không chỉ về nhu cầu thể chất mà còn nâng cao tinh thần của họ, giúp họ có thời gian để nạp năng lượng và tận hưởng cuộc sống.

300 x 300-02

Chickita

Chickita is a place filled with passion and soul where you can find fulfillment in the most flavorful way.
See More
300 x 301

Veganizta

A global plant-based brand that first-time vegan foodies appreciate.
See More
logo-fw

Food world

Focusing on being a leading food center with a diverse, reasonably priced selection that meets cleanliness standards.
See More

Core Values

Heartening Masstige Fast Casual F&B experience

Core values are the fundamental beliefs of our organization. We believe our 6 core values will help to determine the right path to fulfill our goals.

Giá trị cốt lõi là niềm tin cơ bản của mỗi tổ chức. Chúng tôi tin rằng 6 giá trị cốt lõi của mình sẽ giúp xác định con đường đúng đắn để thực hiện các mục tiêu của mình. 

null

Three Benefits to Sustainability*

(*) for the Country, the People, and the Company.

Ba giá trị của sự bền vững (với Tổ Quốc, với con người và với Công ty)

null

Integrity, Honesty, and Reciprocity

Chính trực, Trung thực và Có đi có lại
null

Adapt to change

Thích ứng với sự thay đổi
null

Speed & Quality

Tốc độ & Chất lượng
null

Innovativeness

Sự đổi mới
null

Simplification

Đơn giản hóa

Let’s Get In Touch!

Please kindly drop us your information for any further discussion.  

Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin của bạn để trao đổi thêm nhé.

Submit!

JOIN OUR TEAM

We offer a friendly working environment, competitive package, opportunity to learn & grow. Any candidate, who have passion & experience in hospitality and F&B industry fare more than welcome to join our family

Chúng tôi mang đến môi trường làm việc thân thiện, cơ hội học hỏi & phát triển. Bất kỳ ứng viên nào có đam mê & kinh nghiệm trong ngành khách sạn và nhà hàng đều được hoan nghênh gia nhập đại gia đình của chúng tôi