• THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
  GUEST INFO


 • Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
  GUEST SURVEY

  1. Bạn biết đến chúng tôi như thế nào? | How did you know about us?

  2. Bạn cảm thấy nhà hàng cần cải thiện những điểm nào? | Where can we improve better?

  3. Bạn sẽ giới thiệu nhà hàng cho bạn bè của mình chứ? | Will you share our restaurant to your friends ?

  NOT AT ALL LIKELY
  EXTREMELY LIKELY

  4. Bạn có nhắn gửi gì khác cho nhà hàng không? | Anything else that you you would like to share ?

LOADING

We value your precious time of doing this Survey. Please accept a special gift from us for your next visiting. Check your email to find out what is it!.

Close