• THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
  GUEST INFO

  List căn tin của DFS

  • Canteen Head Office (HO)
  • Canteen Nhà máy Food - Đồng Nai
  • Canteen Nhà máy Feed - Đồng Nai
  • Canteen Nhà máy Tiền Giang
  • Canteen Nhà máy Bến tre
 • Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
  GUEST SURVEY

  Bạn có hài lòng về bữa ăn ngày hôm nay

  Bạn có góp ý gì để chúng tôi có thể nâng cao chất lượng phục vụ?

LOADING

We value your precious time of doing this Survey. Please accept a special gift from us for your next visiting. Check your email to find out what is it!.

Close